S. 3-427 Dossierfiche K. 51-353

Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte
Regering G. Verhofstadt II  

belasting op inkomsten uit kapitaal
effecten
kapitaalbelasting
belastingfraude
witwassen van geld
kapitaalvlucht
fiscaal recht
repatriŽring van kapitaal
belasting van natuurlijke personen
belastingaangifte
strafverjaring
buitengewone belasting
belastingvlucht
buitenlands kapitaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-353/1 Wetsontwerp 28/10/2003
K. 51-353/2 Amendementen 19/11/2003
K. 51-353/3 Amendementen 26/11/2003
K. 51-353/4 Amendementen 29/11/2003
K. 51-353/5 Verslag namens de commissie 4/12/2003
K. 51-353/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2003
K. 51-353/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/2003
K. 51-353/8 Advies van de Raad van State 17/12/2003
3-427/1 3-427/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2003
3-427/2 3-427/2 (PDF) Amendementen 18/12/2003
K. 51-353/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2003
K. 51-353/10 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 18/12/2003
3-427/3 3-427/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2003
3-427/4 3-427/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2003   Indiening Doc. K. 51-353/1
3/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/12/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-353/5
11/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 29, p. 2-29 + nr. 30, p. 1-40 + nr. 31, p. 2-33
11/12/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 30, p. 8-16
17/12/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-353/8
18/12/2003   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 40, p. 28-29
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 53-55 + nr. 41, p. 1-43 + p. 59-62
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-47/o0)
Integraal verslag nr. 41, p. 62-63
Doc. K. 51-353/9
18/12/2003   Aanneming na amendering door commissie
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-HťlŤne Crombť-Berton, Etienne Schouppe
3/12/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
3/12/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-427/1 3-427/1 (PDF)
18/12/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2003   Inschrijving op agenda
19/12/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
19/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
19/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-21/o1) Hand. 3-34 Hand. 3-34 (PDF)
Doc. 3-427/4 3-427/4 (PDF)
18/12/2003   Verzending naar commissie
18/12/2003   Inschrijving op agenda
18/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-HťlŤne Crombť-Berton, Etienne Schouppe
18/12/2003   Bespreking
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-3/o0)
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
19/12/2003   Inschrijving op agenda
19/12/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-427/3 3-427/3 (PDF)
19/12/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/1/2004   Bekendmaking (276-279)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/12/2003, 18/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2003, 19/12/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2003 5 8/1/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2003 21 26/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/12/2003 6/1/2004 , blz 276-279

Kruispuntbank van de wetgeving