S. 3-426 Dossierfiche K. 51-383

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
georganiseerde misdaad
Cel voor financiŽle informatieverwerking
namaak
verzekering
terrorisme
elektronische handel
computerpiraterij
corruptie
fraude ten nadele van de EU
kredietinstelling
teleshopping
edelsteen
witwassen van geld
notaris
projectontwikkeling
fraude
advocaat
tussenhandelaar
beveiliging en bewaking
papiergeld
misdaadbestrijding
betaling
financieel beroep
verzekeringsberoep
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-383/1 Wetsontwerp 31/10/2003
K. 51-383/2 Amendementen 26/11/2003
K. 51-383/3 Verslag namens de commissie 3/12/2003
K. 51-383/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2003
3-426/1 3-426/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2003
K. 51-383/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2003
3-426/2 3-426/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2003
3-426/3 3-426/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/10/2003   Indiening Doc. K. 51-383/1
3/12/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-383/3
3/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2003   Uitstel van de bespreking
Integral verslag nr. 29, p. 1-2 + nr. 30, p. 40-42
11/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 31, p. 33-35
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 59
Doc. K. 51-383/5
18/12/2003   Aanneming na amendering door commissie
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
3/12/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
12/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Uitgesteld
12/12/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-426/1 3-426/1 (PDF)
18/12/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2003   Inschrijving op agenda
19/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
19/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
19/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-34 Hand. 3-34 (PDF)
Doc. 3-426/3 3-426/3 (PDF)
18/12/2003   Verzending naar commissie
18/12/2003   Inschrijving op agenda
18/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
18/12/2003   Bespreking
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
19/12/2003   Inschrijving op agenda
19/12/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-426/2 3-426/2 (PDF)
19/12/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2004   Bekendmaking (4352-4361)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/12/2003, 18/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2003, 19/12/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2003 5 8/1/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2003 21 26/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/2004 23/1/2004 , blz 4352-4361

Kruispuntbank van de wetgeving