S. 3-422 Dossierfiche K. 51-334

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese economische gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen, die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, van de belasting op de toegevoegde waarde en van bepaalde accijnzen
Regering G. Verhofstadt II  

uitwisseling van informatie
EOGFL
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
inning der belastingen
landbouwheffing
Europese fiscale samenwerking
tenuitvoerlegging van het vonnis
BTW
douanesamenwerking
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
verzekeringspremie
schuldvordering
verdeling van de EU-financiering
gemeenschapsbelasting
douanerechten
wederzijdse bijstand
accijns

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-334/1 Wetsontwerp 23/10/2003
K. 51-334/2 Verslag namens de commissie 15/12/2003
K. 51-334/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2003
3-422/1 3-422/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/1/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/10/2003   Indiening Doc. K. 51-334/1
15/12/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-334/2
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 43-48
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 79-80
Doc. K. 51-334/3
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/1/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-422/1 3-422/1 (PDF)
10/1/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/2/2004   Bekendmaking (8767-8769)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/1/2004 5 9/1/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/1/2004 0 9/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/1/2004 13/2/2004 , blz 8767-8769

Kruispuntbank van de wetgeving