S. 3-420 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot het verlenen van beperkte politionele bevoegdheden aan hoofdredders en hun adjuncten
Stefaan Noreilde   

kustgebied
sportaccommodatie
politiecontrole
geldboete
politie
vrije tijd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-420/1 3-420/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/12/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/12/2003   Indiening Doc. 3-420/1 3-420/1 (PDF)
8/1/2004   Inoverwegingneming
8/1/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/1/2004   Verzending naar commissie
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs, Christian Brotcorne
9/11/2004   Gedachtewisseling
met de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
9/11/2004   Regeling der werkzaamheden
1/3/2005   Inschrijving op agenda
1/3/2005   Hoorzitting met de heer A. Dijkstra, bijzonder opsporingsambtenaar en hoofdredder te Vlissingen
1/3/2005   Bespreking
Voortzetting
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/11/2004, 1/3/2005

Kruispuntbank van de wetgeving