S. 3-42 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen
François Roelants du Vivier   

dubbele nationaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-42/1 3-42/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/7/2003
3-42/2 3-42/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1577/1 - 2002-2003 op 1 april 2003.
Doc. 3-42/1 3-42/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/7/2003   Verzending naar commissie
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
14/1/2004   Bespreking
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Niet behandeld
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Regeling der werkzaamheden
1/3/2005   Inschrijving op agenda
1/3/2005   Niet behandeld
19/4/2005   Inschrijving op agenda
19/4/2005   Bespreking
19/12/2006   Inschrijving op agenda
19/12/2006   Niet behandeld
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van de artikelen verzonden naar de commissie voor de Justitie in hun geheel van het wetsontwerp nr. 3-1988/1
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-42/2 3-42/2 (PDF)
23/12/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Justitie
Vervallen 14/1/2004, 22/2/2005, 19/4/2005, 21/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving