S. 3-408 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Christian Brotcorne   

OCMW
gemeenteraadsverkiezing
taalgebruik
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
taalgroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-408/1 3-408/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2003   Indiening Doc. 3-408/1 3-408/1 (PDF)
18/12/2003   Inoverwegingneming
18/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving