S. 3-39 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling
FranÁois Roelants du Vivier   

eigendomsdelict
overtreding
zwarte handel
kunstvoorwerp
verjaring van de vordering
gerechtelijke vervolging
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-39/1 3-39/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/7/2003
3-39/2 3-39/2 (PDF) Advies van de Raad van State 31/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1201/1 - 2001-2002 op 5 juni 2002.
Doc. 3-39/1 3-39/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
31/3/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
31/5/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-39/2 3-39/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/7/2003   Verzending naar commissie
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Niet behandeld
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Niet behandeld
11/2/2004   Inschrijving op agenda
11/2/2004   Niet behandeld
16/3/2004   Inschrijving op agenda
16/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
16/3/2004   Bespreking
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Uitgesteld
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Niet behandeld
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Niet behandeld
23/5/2006   Inschrijving op agenda
23/5/2006   Regeling der werkzaamheden
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Niet behandeld
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Niet behandeld
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Niet behandeld
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Niet behandeld
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Regeling der werkzaamheden
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Niet behandeld
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Niet behandeld
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Interne adviesaanvraag: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2006   Verzending naar commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Bespreking
16/1/2007   Inschrijving op agenda
16/1/2007   Hoorzitting met de heer Verelst, plaatsvervangend voorzitter van de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI)
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Niet behandeld
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Niet behandeld
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Niet behandeld
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Niet behandeld
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Niet behandeld
  Commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2006   Verzending naar commissie voor advies
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/12/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
12/12/2006   Hoorzitting met de heer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
20/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een adviesa
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Niet behandeld
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Bespreking
22/12/2006   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (11 stemmen)
22/12/2006   Einde behandeling
22/12/2006   Vertrouwen rapporteur
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 16/3/2004, 22/3/2006, 29/3/2006, 23/5/2006, 25/10/2006, 8/11/2006, 10/1/2007, 16/1/2007
Commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2006, 13/12/2006, 20/12/2006, 22/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving