S. 3-387 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen
Jean-Marie Dedecker   

kapitaalvermeerdering
aandeel
vennootschapsrecht
geldmarkt
naamloze vennootschap
uitgifte van effecten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-387/1 3-387/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/12/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-2414 - 2002-2003 op 31 maart 2003.
Doc. 3-387/1 3-387/1 (PDF)
11/12/2003   Inoverwegingneming
11/12/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2003   Verzending naar commissie
20/10/2004   Inschrijving op agenda
20/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
20/10/2004   Interne adviesaanvraag: Justitie
20/10/2004   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
27/10/2004   Inschrijving op agenda
27/10/2004   Uitgesteld
  Commissie voor advies: Justitie
20/10/2004   Verzending naar commissie voor advies
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Cheffert
23/11/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/10/2004
Commissie voor advies: Justitie
Behandeling beŽindigd 23/11/2004

Kruispuntbank van de wetgeving