S. 3-362 Dossierfiche K. 51-159

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest van de sociaal verzekerde"
Thierry Giet  

sociale rechten
sociale zekerheid
OCMW
sociale bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-159/1 Wetsvoorstel 7/8/2003
K. 51-159/2 Verslag namens de commissie 14/11/2003
K. 51-159/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/11/2003
3-362/1 3-362/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/8/2003   Indiening Doc. K. 51-159/1
16/10/2003   Inoverwegingneming
14/11/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-159/2
20/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 22, p. 25-26
20/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o20)
Integraal verslag nr. 22, p. 38-39
Doc. K. 51-159/3
20/11/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/11/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/12/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-362/1 3-362/1 (PDF)
9/12/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2005   Bekendmaking (26088)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/11/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/11/2003 0 8/12/2003
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/11/2003 15 8/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/3/2005 6/6/2005 , blz 26088

Kruispuntbank van de wetgeving