S. 3-359 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering betreft
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

pensioenregeling
invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten
uitkering aan nabestaanden
ziekteverzekering
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-359/1 3-359/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-548 - 1999-2000 op 29 maart 2000.
Doc. 3-359/1 3-359/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar commissie
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
14/1/2004   Bespreking
28/1/2004   Inschrijving op agenda
28/1/2004   Niet behandeld
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Bespreking
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Bespreking
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/1/2004, 19/1/2005, 9/11/2005, 16/11/2005

Kruispuntbank van de wetgeving