S. 3-333 Dossierfiche K. 51-316

Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel
Regering G. Verhofstadt II  

rijksbegroting
aanvullend pensioen
uitkering aan nabestaanden
Proximus
pensioenregeling
overheidsfinanciŽn
overdracht van pensioenrechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-316/1 Wetsontwerp 20/10/2003
K. 51-316/2 Amendement 5/11/2003
K. 51-316/3 Verslag namens de commissie 12/11/2003
K. 51-316/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/2003
3-333/1 3-333/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/11/2003
3-333/2 3-333/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2003
3-333/3 3-333/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 26/11/2003
3-333/4 3-333/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2003   Indiening Doc. K. 51-316/1
12/11/2003   Aanneming in commisie (ongewijzigd) Doc. K. 51-316/3
13/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 20, p. 47-67
13/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-48/o1)
Integraal verslag nr. 21, p. 14
Doc. K. 51-316/4
13/11/2003   Aanneming zonder amendering
tekstcorrecties
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/11/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/11/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-333/1 3-333/1 (PDF)
18/11/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2003   Inschrijving op agenda
5/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-25 Hand. 3-25 (PDF)
5/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-21/o0) Hand. 3-26 Hand. 3-26 (PDF)
Doc. 3-333/4 3-333/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/11/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe
26/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
26/11/2003   Aanneming zonder amendering
26/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-333/2 3-333/2 (PDF)
26/11/2003   Tekst aangenomen Doc. 3-333/3 3-333/3 (PDF)
5/12/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
15/12/2003   Bekendmaking (59221-59226)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/11/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/11/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/11/2003 5 19/11/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/11/2003 21 9/12/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 19/11/2003 21 9/12/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 19/11/2003 30 18/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/2003 15/12/2003 , blz 59221-59226

Kruispuntbank van de wetgeving