S. 3-325 Dossierfiche                  

Beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
regeringsbeleid
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
rechten van de vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
migrerende vrouw
politiek asiel
officiële statistiek
vrouwenbeweging
positie van de vrouw
armoede
overheidsapparaat
bewustmaking van de burgers
participatie van vrouwen
conferentie VN
gelijkheid van beloning
familierecht
asielzoeker
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-325/1 3-325/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 8/7/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/11/2003   Indiening Doc. 3-325/1 3-325/1 (PDF)
5/11/2003   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
5/11/2003   Verzending naar commissie
5/11/2003   Inschrijving op agenda
5/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
5/11/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
5/11/2003   Gedachtewisseling
21/1/2004   Inschrijving op agenda
21/1/2004   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Uitgesteld
30/6/2004   Inschrijving op agenda
30/6/2004   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
8/7/2004   Inschrijving op agenda
8/7/2004   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zin aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen
8/7/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-325/1 3-325/1 (PDF)
8/7/2004   Einde behandeling
8/7/2004   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 5/11/2003, 21/1/2004, 10/3/2004, 30/6/2004, 8/7/2004