S. 3-30 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming
Philippe Mahoux   

genetische genese
DNA
afstamming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-30/1 3-30/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2003   Indiening
Herindiening 2-19/1 - BZ 1999 op 14 juli 1999.
Doc. 3-30/1 3-30/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
26/5/2004   Externe adviesaanvraag: Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
  Commissie: Justitie
17/7/2003   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Niet behandeld
4/5/2004   Inschrijving op agenda
4/5/2004   Niet behandeld
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Uitgesteld
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
18/5/2004   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
18/5/2004   Commissie wenst extern advies: Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 18/5/2004

Kruispuntbank van de wetgeving