S. 3-286 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de Hoge Raad voor de Justitie, aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie
Clotilde Nyssens   

bemiddelaar
Hoge Raad voor de Justitie
rechtsstelsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-286/1 3-286/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/10/2003
3-286/2 3-286/2 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 22/2/2006
3-286/3 3-286/3 (PDF) Amendementen 14/3/2006
3-286/4 3-286/4 (PDF) Amendementen 2/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2003   Indiening Doc. 3-286/1 3-286/1 (PDF)
6/11/2003   Inoverwegingneming
6/11/2003   Verzending naar commissie: Justitie
23/11/2005   Externe adviesaanvraag: Hoge Raad voor de Justitie
22/2/2006   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. 3-286/2 3-286/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/11/2003   Verzending naar commissie
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Niet behandeld
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Commissie wenst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Uitgesteld
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Niet behandeld
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Uitgesteld
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Niet behandeld
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Uitgesteld
26/4/2006   Inschrijving op agenda
26/4/2006   Uitgesteld
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 27/1/2004, 16/11/2005, 2/5/2006

Kruispuntbank van de wetgeving