S. 3-264 Dossierfiche K. 51-319

Onderzoek van het activiteitenverslag 2002 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-264/1 3-264/1 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 9/10/2003
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening
9/10/2003   Verzending naar commissie: Vast Comité I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
9/10/2003   Verzending naar commissie
9/10/2003   Inschrijving op agenda
9/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, François-Xavier de Donnéa
9/10/2003   Bespreking
9/10/2003   Vertrouwen aan de rapporteurs Doc. 3-264/1 3-264/1 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/10/2003   Indiening Doc. 3-264/1 3-264/1 (PDF)
9/10/2003   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 9/10/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving