S. 3-257 Dossierfiche                  

Het jaarrapport 2003 inzake de strijd tegen de mensenhandel van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding : Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak
commissie voor de Justitie   commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

Unia
Myria
verslag over de werkzaamheden
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-257/1 3-257/1 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 23/3/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2004   Indiening
13/1/2004   Verzending naar verenigde commissies: Justitie/Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Justitie/Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/1/2004   Verzending naar verenigde commissies
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes, Clotilde Nyssens
13/1/2004   Gedachtewisseling
met vertegenwoordigers van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
16/3/2004   Inschrijving op agenda
Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/3/2004   Goedkeuring verslag
eenparig (11 stemmen)
16/3/2004   Inschrijving op agenda
Justitie
16/3/2004   Goedkeuring verslag
goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-257/1 3-257/1 (PDF)
16/3/2004   Einde behandeling
16/3/2004   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie/Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/1/2004, 16/3/2004

Kruispuntbank van de wetgeving