S. 3-248 Dossierfiche                  

De toestand in Cyprus
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

Cyprus
toetreding tot de Europese Unie
Turkije
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-248/1 3-248/1 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2003   Indiening
15/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/3/2004   Inschrijving op agenda
11/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/10/2003   Verzending naar commissie
15/10/2003   Inschrijving op agenda
15/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
15/10/2003   Regeling der werkzaamheden
2/12/2003   Inschrijving op agenda
2/12/2003   Hoorzitting met de heer Günter Verheugen, lid van de Europese Commissie, Uitbreiding
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Hoorzitting met de heer Takis Hadjidemetriou, coördinator voor de harmonisering van Cyprus bij de Europese Unie
20/1/2004   Gedachtewisseling
18/2/2004   Inschrijving op agenda
18/2/2004   Verslag van de heer Roelants du Vivier over zijn reis naar Cyprus
1/3/2004   Inschrijving op agenda
1/3/2004   Bespreking van de ontwerp-aanbevelingen
1/3/2004   Gedachtewisseling
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
2/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-248/1 3-248/1 (PDF)
11/3/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenalndse zaken Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 15/10/2003, 2/12/2003, 20/1/2004, 1/3/2004, 2/3/2004