S. 3-2457 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, teneinde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen
Frank Creyelman    Anke Van dermeersch   

steun aan de bouwnijverheid
isolatie van gebouwen
BTW-tarief
thermische isolatie
terugwinning van energie
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
bouwnijverheid
energiebesparing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2457/1 3-2457/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2007   Indiening Doc. 3-2457/1 3-2457/1 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving