S. 3-2444 Dossierfiche K. 51-3073

Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen
Regering G. Verhofstadt II  

vrij beroep
toegang tot het beroepsleven
dienstverrichting
rechtsingang
beroepsorganisatie
bescherming van de consument
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3073/1 Wetsontwerp 12/4/2007
K. 51-3073/2 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-3073/3 Tekst verbeterd door de commissie 23/4/2007
3-2444/1 3-2444/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2444/2 3-2444/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3073/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2444/3 3-2444/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3073/1
23/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-3073/2
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 56-57
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 13-14
Doc. K. 51-3073/4
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/48 3-82/48 (PDF)
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/48 3-82/48 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2444/1 3-2444/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2444/3 3-2444/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2444/2 3-2444/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2007   Bekendmaking (35863-35864)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 20 15/5/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 5 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 29/6/2007 , blz 35863-35864

Kruispuntbank van de wetgeving