S. 3-2441 Dossierfiche K. 51-1546

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek diverse rechten en taksen, wat het bedrag betreft van de belasting voor aanplakking en de betaling ervan
Alain Mathot   Karel Pinxten   FranÁois-Xavier de Donnea   Anne-Marie Baeke  

zegelrecht
administratieve formaliteit
bekendmaking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1546/1 Wetsvoorstel 12/1/2005
K. 51-1546/2 Amendementen 27/2/2007
K. 51-1546/3 Amendement 12/4/2007
K. 51-1546/4 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-1546/5 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2007
3-2441/1 3-2441/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2441/2 3-2441/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-1546/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2441/3 3-2441/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1546/1
13/1/2005   Inoverwegingneming
23/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1546/4
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 55-56
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 13
Doc. K. 51-1546/6
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2441/1 3-2441/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2441/3 3-2441/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2441/2 3-2441/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/2007   Bekendmaking (28428)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 60 25/6/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 15 10/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2007 29/5/2007 , blz 28428

Kruispuntbank van de wetgeving