S. 3-2440 Dossierfiche K. 51-3062

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten
Regering G. Verhofstadt II  

makelaar
tussenhandelaar
financieel beroep
verzekeringsberoep
Financial Services and Markets Authority
beroepsorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3062/1 Wetsontwerp 4/4/2007
K. 51-3062/2 Amendement 17/4/2007
K. 51-3062/3 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-3062/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2007
3-2440/1 3-2440/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2440/2 3-2440/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3062/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2440/3 3-2440/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3062/1
23/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-3062/3
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 54-55
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 13
Doc. K. 51-3062/5
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
11/4/2007   Beslissing POC
verzoek tot spoedbehandeling is ingetrokken
Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2440/1 3-2440/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2440/3 3-2440/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Mimount Bousakla
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2440/2 3-2440/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2007   Bekendmaking (32647-32648)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 15 10/5/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 60 25/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 15/6/2007 , blz 32647-32648

Kruispuntbank van de wetgeving