S. 3-2439 Dossierfiche K. 51-3057

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Regering G. Verhofstadt II  

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
bejaarde
ziekenhuisopname
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3057/1 Wetsontwerp 2/4/2007
K. 51-3057/2 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-3057/3 Tekst verbeterd door de commissie 23/4/2007
3-2439/1 3-2439/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2439/2 3-2439/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3057/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2439/3 3-2439/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3057/1
23/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-3057/2
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 49-51
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 12
Doc. K. 51-3057/4
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2439/1 3-2439/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2439/3 3-2439/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2439/2 3-2439/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2007   Bekendmaking (29272-29275)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 5 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 30 25/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 31/5/2007 , blz 29272-29275

Kruispuntbank van de wetgeving