S. 3-2438 Dossierfiche K. 51-3067

Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

werkgelegenheidsbevordering
nationale uitvoeringsmaatregel
mobiliteit van arbeidskrachten
vrij verrichten van diensten
vrij verkeer van werknemers
rechtsingang
vakbond
werkgeversorganisatie
uitgezonden werknemer
arbeidsrecht
arbeidscontract
elektronische handtekening
administratieve formaliteit
elektronische overheid
arbeidsbetrekking
arbeidsongeval
tijdelijk werk
uitzendbureau
jongerenarbeid
koopvaardijvloot
varend en vliegend personeel
collectieve arbeidsovereenkomst
instelling van openbaar nut
sociale woning
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sociale balans
vergrijzing van de bevolking
arbeidsveiligheid
werkplek
doorgeven van informatie
arbeidsbezoldiging
binnenvaart
beroepssport
eerste betrekking
jeugdige werknemer
visser
zeevisserij
archief
arbeidsreglement
paritair comitť
toegepast onderzoek
onderzoeksorganisme
humanisering van de arbeid
technologie
opslag van documenten
werkgelegenheidsbeleid
schuld
loon
opleidingsstage
dienst voor arbeidsbemiddeling
positieve arbeidsbeleving
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3067/1 Wetsontwerp 10/4/2007
K. 51-3067/2 Amendementen 11/4/2007
K. 51-3067/3 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-3067/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2007
3-2438/1 3-2438/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2438/2 3-2438/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3067/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2438/3 3-2438/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3067/1
17/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-3067/3
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 47-49
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o4)
Integraal verslag nr. 283, p. 11-12
Doc. K. 51-3067/5
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Einde behandeling
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/48 3-82/48 (PDF)
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/48 3-82/48 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2438/1 3-2438/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2438/3 3-2438/3 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2438/2 3-2438/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2007   Bekendmaking (39313-39340)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 5 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 20 15/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2007 23/7/2007 , blz 39313-39340

Kruispuntbank van de wetgeving