S. 3-2436 Dossierfiche K. 51-3011

Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008
Regering G. Verhofstadt II  

collectief ontslag
arbeidsreglement
jeugdige werknemer
overuur
herintreding
belastingaftrek
werktijden
vormingsverlof
werkloosheidsverzekering
arbeidscontract
loonkosten
vervroegd pensioen
pensioenregeling
onderlinge beroepsovereenkomst
jongerenarbeid
loopbaanonderbreking
collectieve arbeidsovereenkomst
loonbelasting
werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
champignonteelt
paritair comitť
vergrijzing van de bevolking
ontslag
cumulatie van inkomsten
steun aan ondernemingen
vernieuwing
oudere werknemer
flexibiliteit van de arbeid
concurrentie
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
eerste betrekking
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3011/1 Wetsontwerp 21/3/2007
K. 51-3011/2 Amendementen 21/3/2007
K. 51-3011/3 Amendementen 11/4/2007
K. 51-3011/4 Amendementen 17/4/2007
K. 51-3011/5 Verslag namens de commissie 20/4/2007
K. 51-3011/6 Verslag namens de commissie 20/4/2007
K. 51-3011/7 Tekst aangenomen door de commissies 20/4/2007
K. 51-3011/9 Tekst aangenomen door de commissies 24/4/2007
K. 51-3011/10 Aanvullend verslag namens de commissie 24/4/2007
3-2436/1 3-2436/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2436/2 3-2436/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
3-2436/3 3-2436/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3011/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 25/4/2007
K. 51-3011/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2436/4 3-2436/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/3/2007   Indiening Doc. K. 51-3011/1
17/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
20/4/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-3011/7
24/4/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 281, p. 1
24/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-3011/9
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 1-4
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 10-11
Doc. K. 51-3011/11
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
17/4/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2436/1 3-2436/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2436/4 3-2436/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2436/2 3-2436/2 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2436/3 3-2436/3 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2007   Bekendmaking (33401-33410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 7 2/5/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 30 25/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2007 19/6/2007 , blz 33401-33410

Kruispuntbank van de wetgeving