S. 3-2434 Dossierfiche K. 51-3055

Wetsontwerp houdende dringende spoorwegbepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

luchthaven
publiek-private samenwerking
delegatie van bevoegdheid
spoorwegnet
parafiscale heffing
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3055/1 Wetsontwerp 2/4/2007
K. 51-3055/2 Amendementen 11/4/2007
K. 51-3055/3 Advies van de Raad van State 17/4/2007
K. 51-3055/4 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-3055/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2007
3-2434/1 3-2434/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2434/2 3-2434/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3055/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2434/3 3-2434/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3055/1
2/4/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 278 Bijlage, p. 15-16
17/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-3055/4
17/4/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-3055/3
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 29-32
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o9)
Integraal verslag nr. 283, p. 5-6
Doc. K. 51-3055/6
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2434/1 3-2434/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2434/3 3-2434/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2434/2 3-2434/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/5/2007   Bekendmaking (28160-28164)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 5 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 20 15/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/4/2007 25/5/2007 , blz 28160-28164

Kruispuntbank van de wetgeving