S. 3-2433 Dossierfiche K. 51-3098

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Dirk Van der Maelen   Daniel Bacquelaine   Alfons Borginon   Dylan Casaer   Philippe De Coene   André Frédéric   Jan Peeters   Thierry Giet  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
beoordeling van het personeel
politie
personeelsstatuut

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3098/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2433/1 3-2433/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/4/2007
3-2433/2 3-2433/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
23/4/2007   Splitsing Doc. K. 51-2947/4
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 27-29
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-16/o0)
Integraal verslag nr. 283, p. 5
Doc. K. 51-3098/1
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending Doc. 3-2433/1 3-2433/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2433/2 3-2433/2 (PDF)
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit
zie 4-1272
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 26/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving