S. 3-2431 Dossierfiche K. 51-2937

Wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister
Regering G. Verhofstadt II  

Rijksregister van de natuurlijke personen
bevolkingsregister
toegang tot de informatie
identiteitsbewijs
eerbiediging van het privé-leven
elektronisch document
Gegevensbeschermingsautoriteit
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2937/1 Wetsontwerp 23/2/2007
K. 51-2937/2 Amendementen 27/3/2007
K. 51-2937/3 Amendementen 11/4/2007
K. 51-2937/4 Verslag namens de commissie 18/4/2007
K. 51-2937/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/4/2007
3-2431/1 3-2431/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2431/2 3-2431/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-2937/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2431/3 3-2431/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/2/2007   Indiening Doc. K. 51-2937/1
18/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2937/4
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 26-27
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 4
Doc. K. 51-2937/6
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2431/1 3-2431/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2431/3 3-2431/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2431/2 3-2431/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2007   Bekendmaking (31211-31214)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 15 10/5/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 60 25/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 8/6/2007 , blz 31211-31214

Kruispuntbank van de wetgeving