S. 3-2428 Dossierfiche K. 51-3092

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties
Regering G. Verhofstadt II  

Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
uitwisseling van informatie
gegevensbank
programmawet
beslag op bezittingen
verbeurdverklaring van goederen
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3092/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/4/2007
3-2428/1 3-2428/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/4/2007
3-2428/2 3-2428/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/4/2007
3-2428/3 3-2428/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/4/2007   Splitsing Doc. K. 51-3058/18
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 3-22 + nr. 282, p. 4-8
24/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+73/-40/o0)
Integraal verslag nr. 282, p. 10-11
Doc. K. 51-3092/1
24/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending Doc. 3-2428/1 3-2428/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Justitie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-5/o7) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2428/3 3-2428/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2428/2 3-2428/2 (PDF)
26/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2007   Bekendmaking (25195-25196)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 8/5/2007 , blz 25195-25196

Kruispuntbank van de wetgeving