S. 3-2425 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven
Alain Destexhe   

internet
landelijke verkiezing
stemming
toepassing van informatica
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2425/1 3-2425/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Indiening Doc. 3-2425/1 3-2425/1 (PDF)
26/4/2007   Inoverwegingneming
26/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/4/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving