S. 3-2422 Dossierfiche K. 51-3047

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles
Regering G. Verhofstadt II  

deelneming
kredietinstelling
balans
bankrecht
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
filiaal
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
Europese Economische Ruimte
beroepservaring
dochteronderneming
boekhouder
maatschappelijk kapitaal
ondernemingsdirecteur
financiŽle dienst van de post
aandeel
bedrijfsbeheer
beroep in het bankwezen
audit
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3047/1 Wetsontwerp 30/3/2007
K. 51-3047/2 Verslag namens de commissie 18/4/2007
K. 51-3047/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2422/1 3-2422/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/4/2007
3-2422/2 3-2422/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2007
3-2422/3 3-2422/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/3/2007   Indiening Doc. K. 51-3047/1
18/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-3047/2
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 59-60
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o33)
Integraal verslag nr. 280, p. 25
Doc. K. 51-3047/3
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2422/1 3-2422/1 (PDF)
20/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2422/3 3-2422/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/4/2007   Verzending naar commissie
23/4/2007   Inschrijving op agenda
23/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
23/4/2007   Bespreking
23/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/4/2007   Aanneming zonder amendering
23/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2422/2 3-2422/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/2007   Bekendmaking (32904-32924)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/4/2007 20 10/5/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 5 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 18/6/2007 , blz 32904-32924

Kruispuntbank van de wetgeving