S. 3-2420 Dossierfiche K. 51-3063

Wetsontwerp betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet
Regering G. Verhofstadt II  

tunnel
delegatie van bevoegdheid
trans-Europees netwerk
nationale uitvoeringsmaatregel
veiligheidsnorm
wegennet
verkeersveiligheid
technische norm

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3063/1 Wetsontwerp 4/4/2007
K. 51-3063/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2420/1 3-2420/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3063/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 832
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 5
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 24
Doc. K. 51-3063/2
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/4/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2420/1 3-2420/1 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
25/5/2007   Bekendmaking (28165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 5 25/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/4/2007 0 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 25/5/2007 , blz 28165

Kruispuntbank van de wetgeving