S. 3-2419 Dossierfiche K. 51-2978

Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten
Regering G. Verhofstadt II  

elektronische post
strafsanctie
gehandicapte
consumentenvoorlichting
hulp aan de gebruiker
rechtsingang
faciliteiten voor gehandicapten
contract
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
bemiddelaar
nationale uitvoeringsmaatregel
transmissienet
provider
radiouitzending
universele dienst
telecommunicatie
televisie
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2978/1 Wetsontwerp 8/3/2007
K. 51-2978/2 Amendementen 11/4/2007
K. 51-2978/3 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-2978/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2007
K. 51-2978/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2419/1 3-2419/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/4/2007
3-2419/2 3-2419/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2007
3-2419/3 3-2419/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2978/1
17/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2978/3
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 3-5
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 23-24
Doc. K. 51-2978/5
19/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2419/1 3-2419/1 (PDF)
20/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2419/3 3-2419/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/4/2007   Verzending naar commissie
23/4/2007   Inschrijving op agenda
23/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
23/4/2007   Bespreking
23/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/4/2007   Aanneming zonder amendering
23/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2419/2 3-2419/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2007   Bekendmaking (37037-37041)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 5 25/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/4/2007 20 10/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 5/7/2007 , blz 37037-37041

Kruispuntbank van de wetgeving