S. 3-2418 Dossierfiche K. 51-2903

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten
Annemie Roppe   Anne-Marie Baeke   Luk Van Biesen  

tenuitvoerlegging van het vonnis
deviezenreserve
beslag op bezittingen
centrale bank
internationale financiŽn
Bank voor Internationale Betalingen
Internationaal Muntfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2903/1 Wetsvoorstel 8/2/2007
K. 51-2903/2 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-2903/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/4/2007
K. 51-2903/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2418/1 3-2418/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/2/2007   Indiening Doc. K. 51-2903/1
1/3/2007   Inoverwegingneming
17/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2903/2
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 2-3
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 23
Doc. K. 51-2903/4
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2418/1 3-2418/1 (PDF)
23/4/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
16/6/2008   Ontheffing uit caduciteit
zie 4-810
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 15 7/5/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2007 60 22/6/2007

Kruispuntbank van de wetgeving