S. 3-2417 Dossierfiche K. 51-3027

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007
Regering G. Verhofstadt II  

speelhal
gedelegeerde wetgeving
besluit
speelautomaat
kansspel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3027/1 Wetsontwerp 26/3/2007
K. 51-3027/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2417/1 3-2417/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/4/2007
3-2417/2 3-2417/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
3-2417/3 3-2417/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/3/2007   Indiening Doc. K. 51-3027/1
17/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 836
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 1-2
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 23
Doc. K. 51-3027/2
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2417/1 3-2417/1 (PDF)
24/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2417/3 3-2417/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2417/2 3-2417/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/2007   Bekendmaking (28429)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 15 7/5/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/4/2007 60 25/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 29/5/2007 , blz 28429

Kruispuntbank van de wetgeving