S. 3-2415 Dossierfiche K. 51-2995

Wetsontwerp betreffende de oprichting van een commerciŽle vastgoedmaatschappij door de Staat
Regering G. Verhofstadt II  

onderneming in onroerend goed
openbaar gebouw
projectontwikkeling
Regie der Gebouwen
onroerend eigendom
privatisering
handelsmaatschappij
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
publiek eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2995/1 Wetsontwerp 14/3/2007
K. 51-2995/2 Verslag namens de commissie 11/4/2007
K. 51-2995/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2415/1 3-2415/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/4/2007
3-2415/2 3-2415/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2007
3-2415/3 3-2415/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2995/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2995/2
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 38-56
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-31/o0)
Integraal verslag nr. 280, p. 19
Doc. K. 51-2995/3
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2415/1 3-2415/1 (PDF)
20/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-5/o11) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2415/3 3-2415/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/4/2007   Verzending naar commissie
23/4/2007   Inschrijving op agenda
23/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
23/4/2007   Bespreking
23/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/4/2007   Aanneming zonder amendering
23/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2415/2 3-2415/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
6/7/2007   Bekendmaking (37130)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 5 25/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/4/2007 15 7/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 6/7/2007 , blz 37130

Kruispuntbank van de wetgeving