S. 3-2411 Dossierfiche K. 51-3086

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007
Regering G. Verhofstadt II  

emissiehandel
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
emissierechten
nationale uitvoeringsmaatregel
opwarming van het klimaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2411/1 3-2411/1 (PDF) Wetsontwerp 18/4/2007
3-2411/2 3-2411/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
K. 51-3086/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/4/2007
K. 51-3086/2 Verslag namens de commissie 26/4/2007
K. 51-3086/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/4/2007   Indiening Doc. 3-2411/1 3-2411/1 (PDF)
18/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o10) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2007   Verzending naar commissie
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Franco Seminara
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2411/2 3-2411/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-3086/1
25/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-3086/2
26/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 73-74
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o17)
Integraal verslag nr. 286, p. 17
Doc. K. 51-3086/3
26/4/2007   Aanneming zonder amendering
26/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2008   Bekendmaking (19469-19483)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/4/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 11/4/2008 , blz 19469-19483

Kruispuntbank van de wetgeving