S. 3-2409 Dossierfiche K. 51-2802

Wetsontwerp tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten
Regering G. Verhofstadt II  

dienstverrichting
informatiemaatschappij
rechtstoestand
elektronische post
elektronisch document
archief
elektronische handel
elektronisch betaalmiddel
gegevensbescherming
verbintenisrecht
vertrouwelijkheid
eerbiediging van het privť-leven
contract
delegatie van bevoegdheid
vertrouwensdiensten
computerbewijs
digitaal contract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2802/1 Wetsontwerp 11/12/2006
K. 51-2802/2 Amendementen 28/3/2007
K. 51-2802/3 Verslag namens de commissie 10/4/2007
K. 51-2802/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/4/2007
K. 51-2802/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2409/1 3-2409/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/4/2007
3-2409/2 3-2409/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2409/3 3-2409/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2006   Indiening Doc. K. 51-2802/1
10/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2802/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 214
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 232- 233
Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. K. 51-2802/5
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2409/1 3-2409/1 (PDF)
16/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2409/3 3-2409/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/4/2007   Verzending naar commissie
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2409/2 3-2409/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/2007   Bekendmaking (38587-38591)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/4/2007 60 15/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 17/7/2007 , blz 38587-38591

Kruispuntbank van de wetgeving