S. 3-2408 Dossierfiche K. 51-2506

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen en van de uitleveringswet van 15 maart 1874
Regering G. Verhofstadt II  

internationaal humanitair recht
doodstraf
uitlevering
internationaal recht-intern recht
discriminatie op grond van politieke opvatting
foltering
rassendiscriminatie
discriminatie op grond van godsdienst
wrede en onterende behandeling
terrorisme
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
discriminatie op grond van nationaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2506/1 Wetsontwerp 19/5/2006
K. 51-2506/2 Verslag namens de commissie 30/3/2007
K. 51-2506/3 Tekst verbeterd door de commissie 30/3/2007
K. 51-2506/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2408/1 3-2408/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/5/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2506/1
30/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2506/2
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 67-68
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 232
Doc. K. 51-2506/4
12/4/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/5/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2408/1 3-2408/1 (PDF)
1/5/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/2007   Bekendmaking (36276)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/4/2007 0 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 3/7/2007 , blz 36276

Kruispuntbank van de wetgeving