S. 3-2407 Dossierfiche K. 51-2983

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Regering G. Verhofstadt II  

verkooppersoneel
teleshopping
verbintenisrecht
handelspromotie
misleidende reclame
handelsregelingen
strafsanctie
concurrentiebeperking
verkoop
intra-EU-handel
rechtsingang
contract
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
vergelijkende reclame
elektronische handel
ongevraagde elektronische reclame
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2983/1 Wetsontwerp 9/3/2007
K. 51-2983/2 Amendement 21/3/2007
K. 51-2983/3 Amendement 28/3/2007
K. 51-2983/4 Verslag namens de commissie 5/4/2007
K. 51-2983/5 Tekst aangenomen door de commissie 5/4/2007
K. 51-2983/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2407/1 3-2407/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2407/2 3-2407/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2407/3 3-2407/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2983/1
5/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2983/4
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 213
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 232
Doc. K. 51-2983/6
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2407/1 3-2407/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2407/3 3-2407/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/4/2007   Verzending naar commissie
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2407/2 3-2407/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2007   Bekendmaking (34272-34282)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 5 18/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 20 3/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/6/2007 21/6/2007 , blz 34272-34282

Kruispuntbank van de wetgeving