S. 3-2404 Dossierfiche K. 51-2787

Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars
FranÁois-Xavier de Donnea   Carl Devlies   David Geerts   Luk Van Biesen   Dirk Claes   Eric Massin   Melchior Jr. Wathelet   Alain Courtois   Jean-Marc Nollet  

belastingaftrek
sport
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
beroepssport
belasting der niet-verblijfhouders
forfaitaire belasting
sportorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2787/1 Wetsvoorstel 4/12/2006
K. 51-2787/2 Addendum 13/12/2006
K. 51-2787/3 Amendement 31/1/2007
K. 51-2787/4 Advies van het Rekenhof 13/2/2007
K. 51-2787/5 Amendementen 14/2/2007
K. 51-2787/6 Advies van de Raad van State 27/2/2007
K. 51-2787/7 Amendementen 13/3/2007
K. 51-2787/8 Corrigendum 13/3/2007
K. 51-2787/9 Corrigendum 13/3/2007
K. 51-2787/10 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 13/3/2007
K. 51-2787/11 Verslag namens de commissie 22/3/2007
K. 51-2787/12 Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2007
K. 51-2787/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/3/2007
K. 51-2787/14 Advies van de Raad van State 27/3/2007
K. 51-2787/15 Tekst aangenomen door de commissie 5/4/2007
K. 51-2787/16 Amendementen 12/4/2007
K. 51-2787/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2404/1 3-2404/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2404/2 3-2404/2 (PDF) Amendementen 18/4/2007
3-2404/3 3-2404/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2404/4 3-2404/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2006   Indiening Doc. K. 51-2787/1
14/12/2006   Inoverwegingneming
14/12/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/2/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 268 Bijlage, p. 12
27/2/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2787/6
15/3/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 274 Bijlage, p. 12
22/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2787/11
22/3/2007   Terugzending naar commissie
27/3/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2787/14
28/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd)
29/3/2007   Verdaging
Integraal verslag nr. 275, p. 38-39
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 192-207 + p. 230
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 230-231
Doc. K. 51-2787/17
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2404/1 3-2404/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o8) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2404/4 3-2404/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/4/2007   Verzending naar commissie
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2007   Bekendmaking (26331-26332)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 60 12/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/2007 15/5/2007 , blz 26331-26332

Kruispuntbank van de wetgeving