S. 3-2402 Dossierfiche K. 51-2987

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980
Regering G. Verhofstadt II  

Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
onteigening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2987/1 Wetsontwerp 13/3/2007
K. 51-2987/2 Verslag namens de commissie 27/3/2007
K. 51-2987/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2402/1 3-2402/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2987/1
27/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2987/2
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 143-144
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 229
Doc. K. 51-2987/3
12/4/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/4/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2402/1 3-2402/1 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2007   Bekendmaking (27706)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 5 18/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/4/2007 0 18/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 23/5/2007, blz 27706