S. 3-2401 Dossierfiche K. 51-2965

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop
Regering G. Verhofstadt II  

aardolieproduct
minimumvoorraad
faillissement
aardolie
beslag op bezittingen
douane
aardolie-industrie
strategische reserve
energievoorziening
opslag van koolwaterstoffen
accijns

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2965/1 Wetsontwerp 7/3/2007
K. 51-2965/2 Verslag namens de commissie 5/4/2007
K. 51-2965/3 Tekst verbeterd door de commissie 5/4/2007
K. 51-2965/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2401/1 3-2401/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2965/1
5/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2965/2
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 141-143
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 228-229
Doc. K. 51-2965/4
12/4/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/4/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2401/1 3-2401/1 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2007   Bekendmaking (39352-39353)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 5 18/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/4/2007 0 18/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/2007 23/7/2007 , blz 39352-39353

Kruispuntbank van de wetgeving