S. 3-2400 Dossierfiche K. 51-2586

Wetsontwerp tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar
David Geerts   François-Xavier de Donnea   Eric Massin   Luk Van Biesen   Alain Courtois   Annick Saudoyer   Hans Bonte   Bruno Van Grootenbrulle   Jan Peeters   Danielle Van Lombeek-Jacobs  

maatschappelijke positie
arbeidscontract
beroepssport
concurrentiebeding
sociale bijdrage
sociale zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2586/1 Wetsvoorstel 29/6/2006
K. 51-2586/2 Erratum 1/12/2006
K. 51-2586/3 Amendement 4/12/2006
K. 51-2586/4 Amendementen 21/3/2007
K. 51-2586/5 Verslag namens de commissie 27/3/2007
K. 51-2586/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2007
K. 51-2586/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2400/1 3-2400/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2400/2 3-2400/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2400/3 3-2400/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 18/4/2007
3-2400/4 3-2400/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2586/1
29/6/2006   Inoverwegingneming
27/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2586/5
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 139-141
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 228
Doc. K. 51-2586/7
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2400/1 3-2400/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2400/4 3-2400/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
17/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2400/2 3-2400/2 (PDF)
18/4/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2400/3 3-2400/3 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2007   Bekendmaking (44982-44983)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2007, 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 60 12/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 30/8/2007 , blz 44982-44983

Kruispuntbank van de wetgeving