S. 3-2399 Dossierfiche K. 51-2966

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit
Yolande Avontroodt   Daniel Bacquelaine   Maya Detiège   Jacques Germeaux   Yvan Mayeur   Véronique Salvi   Jo Vandeurzen  

rechten van de zieke
kosten voor gezondheidszorg
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
resolutie (EU)
EU-onderdaan
verordening (EU)
ziekenhuisopname
ziekenhuis
ziekteverzekering
buitenlandse staatsburger
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2966/1 Wetsvoorstel 7/3/2007
K. 51-2966/2 Amendementen 20/3/2007
K. 51-2966/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2007
K. 51-2966/3 Verslag namens de commissie 4/4/2007
K. 51-2966/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2399/1 3-2399/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 1/5/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2966/1
8/3/2007   Inoverwegingneming
4/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2966/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 103-111
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 227
Doc. K. 51-2966/5
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/5/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2399/1 3-2399/1 (PDF)
1/5/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2007   Bekendmaking (39891-39892)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/4/2007 0 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/6/2007 25/7/2007 , blz 39891-39892

Kruispuntbank van de wetgeving