S. 3-2398 Dossierfiche K. 51-3075

Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
arbeidsrechtspraak
gezondheidsverzorging
ziekenhuis
verplegend personeel
medische fout
rechten van de zieke
rechtsmiddel
Fonds voor medische ongevallen
civiele aansprakelijkheid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
slachtoffer
dokter
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3075/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2398/1 3-2398/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/4/2007
3-2398/2 3-2398/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2398/3 3-2398/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 18/4/2007
3-2398/4 3-2398/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/4/2007   Splitsing Doc. K. 51-3012/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 3-85
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o18)
Integraal verslag nr. 278, p. 223
Doc. K. 51-3075/1
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending Doc. 3-2398/1 3-2398/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o16) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2398/4 3-2398/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
17/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2398/2 3-2398/2 (PDF)
18/4/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2398/3 3-2398/3 (PDF)
26/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
6/7/2007   Bekendmaking (37163-37165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2007, 18/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 6/7/2007 , blz 37163-37165

Kruispuntbank van de wetgeving