S. 3-2396 Dossierfiche K. 51-1658

Wetsontwerp tot oprichting van een Vaste Federale Waarnemingspost voor de praktische werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Yvan Mayeur   André Frédéric   Marie-Claire Lambert   Sophie Pécriaux   Colette Burgeon  

OCMW
interpretatie van het recht
sociale integratie
sociale bijstand
minimumbestaansinkomen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1658/1 Wetsvoorstel 10/3/2005
K. 51-1658/2 Amendementen 20/3/2007
K. 51-1658/3 Verslag namens de commissie 30/3/2007
K. 51-1658/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2007
K. 51-1658/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2396/1 3-2396/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 27/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2005   Indiening Doc. K. 51-1658/1
24/3/2005   Inoverwegingneming
30/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1658/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 91-99
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-31/o5)
Integraal verslag nr. 278, p. 222
Doc. K. 51-1658/5
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2396/1 3-2396/1 (PDF)
27/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/4/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2007 60 26/6/2007

Kruispuntbank van de wetgeving