S. 3-2394 Dossierfiche K. 51-2368

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiŽle misslagen
Liesbeth Van der Auwera  

burgerlijk wetboek
administratieve formaliteit
burgerlijke stand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2368/1 Wetsvoorstel 24/3/2006
K. 51-2368/2 Amendementen 20/3/2007
K. 51-2368/3 Verslag namens de commissie 30/3/2007
K. 51-2368/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2007
K. 51-2368/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2394/1 3-2394/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/5/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/3/2006   Indiening Doc. K. 51-2368/1
30/3/2006   Inoverwegingneming
30/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2368/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 53-54
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 219
Doc. K. 51-2368/5
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/5/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2394/1 3-2394/1 (PDF)
1/5/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
12/7/2007   Bekendmaking (38054-38055)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/4/2007 0 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 12/7/2007 , blz 38054-38055

Kruispuntbank van de wetgeving