S. 3-2392 Dossierfiche K. 51-2655

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen
Annelies Storms  

onwettig kind
huwelijksrecht
erfrecht
kinderbescherming
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2655/1 Wetsvoorstel 25/7/2006
K. 51-2655/2 Amendementen 28/2/2007
K. 51-2655/3 Verslag namens de commissie 30/3/2007
K. 51-2655/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/4/2007
K. 51-2655/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2392/1 3-2392/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2392/3 3-2392/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 25/4/2007
3-2392/2 3-2392/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/4/2007
3-2392/4 3-2392/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2655/1
12/10/2006   Inoverwegingneming
30/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2655/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 49-52
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 218
Doc. K. 51-2655/5
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2392/1 3-2392/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Justitie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2392/4 3-2392/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/4/2007   Verzending naar commissie
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Franco Seminara
24/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2392/2 3-2392/2 (PDF)
25/4/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2392/3 3-2392/3 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/2007   Bekendmaking (40874)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 60 12/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 3/8/2007 , blz 40874

Kruispuntbank van de wetgeving