S. 3-2391 Dossierfiche K. 51-1242

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de vermelding van het geslacht van kinderen van wie het geslacht onduidelijk is
Josée Lejeune  

burgerlijke stand
vroegste kinderjaren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1242/1 Wetsvoorstel 24/6/2004
K. 51-1242/2 Amendementen 29/11/2006
K. 51-1242/3 Amendementen 12/12/2006
K. 51-1242/4 Amendement 28/2/2007
K. 51-1242/5 Verslag namens de commissie 4/4/2007
K. 51-1242/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/4/2007
K. 51-1242/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2391/1 3-2391/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 1/5/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1242/1
8/7/2004   Inoverwegingneming
4/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1242/5
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 47-49
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 218
Doc. K. 51-1242/7
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/5/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2391/1 3-2391/1 (PDF)
1/5/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
12/7/2007   Bekendmaking (38054)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/4/2007 0 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 12/7/2007 , blz 38054

Kruispuntbank van de wetgeving