S. 3-2390 Dossierfiche K. 51-2540

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek
Alain Courtois   Alfons Borginon   Eric Massin   Liesbeth Van der Auwera   Walter Muls   Melchior Jr. Wathelet  

gerechtskosten
rechtsvordering
gerechtelijke expertise
wetboek van strafrecht
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2540/1 Wetsvoorstel 9/6/2006
K. 51-2540/2 Amendementen 16/6/2006
K. 51-2540/3 Advies van de Raad van State 23/8/2006
K. 51-2540/4 Amendementen 24/11/2006
K. 51-2540/5 Amendementen 14/3/2007
K. 51-2540/6 Amendementen 21/3/2007
K. 51-2540/7 Verslag namens de commissie 3/4/2007
K. 51-2540/8 Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2007
K. 51-2540/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2390/1 3-2390/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/5/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2540/1
22/6/2006   Inoverwegingneming
5/7/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 227 Bijlage, p. 4
24/8/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2540/3
3/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2540/7
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 39-47
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-0/o15)
Integraal verslag nr. 278, p. 217-218
Doc. K. 51-2540/9
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/5/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2390/1 3-2390/1 (PDF)
1/5/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2007   Bekendmaking (43898-43904)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/4/2007 0 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 22/8/2007 , blz 43898-43904

Kruispuntbank van de wetgeving